ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Kλείνουν τα πάντα στο Δημόσιο – Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Με προσωπικό ασφαλείας προβλέπεται να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες σε «περίπτωση επιτακτικής ανάγκης» στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού 


 

Όπως αναφέρεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, μεταξύ των μέτρων που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού είναι η μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας

Ειδικότερα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ,  «σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επίσης, προβλέπεται ο «περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση».

Μερική η ολική αναστολή των δικαστηρίων

Έπειτα από τη χθεσινή επιστολή της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδων προς τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη λήψη μέτρων για την προστασία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών από τον κορονοϊό, στην ΠΝΠ περιλαμβάνεται το μέτρο της «προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»

Στην ΠΝΠ περιγράφονται όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που χθες, Τετάρτη, χαρακτηρίστηκε ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και συνοψίζονται ως εξής: 


 

 • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
 • Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.
 • Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.
 • Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 • Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης
 • Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.
 • Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.
 • Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
 • Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
 • Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
 • Προσωπικό κλάδων υγείας.
 • Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Ματαίωση παρελάσεων
 • Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

Σχετικά Άρθρα

Back to top button