ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση του Τραπεζικού Συστήματος

Κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό από τον Τμηματάρχη Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Πολιτικού Κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κύριο Στέφανο Τσίπα.

Στη Δημοσιότητα όλα τα Σχετικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση  του Τραπεζικού Συστήματος, όπως κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό στις 19/09/2019,  από τον Τμηματάρχη Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Πολιτικού Κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κύριο Στέφανο Τσίπα.

Αναφερόμενος ο κύριος Τσίπας στα Σχετικά έγγραφα που κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό, όπου αναλύει την πραγματική κατάσταση του Τραπεζικού Συστήματος, τόνισε ότι, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 30η  ΜΑΪΟΥ 2001 οι τιμές των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών ήταν στα επίπεδα, για την Εθνική Τράπεζα στα 42,52 ευρώ ανά μετοχή, για την ALPHA BANK στα 30,82 ευρώ ανά μετοχή, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 14,60 ευρώ ανά μετοχή, για την EUROBANK στα 17,32 ευρώ ανά μετοχή και για την EMPORIKI BANK στα 52,04 ευρώ ανά μετοχή και σήμερα, αντίστοιχα, ευρίσκονται στα επίπεδα, για την Εθνική Τράπεζα στα 2,5700 ευρώ ανά μετοχή, για την ALPHA BANK στα 1,6680 ευρώ ανά μετοχή, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,0660 ευρώ ανά μετοχή και για την EUROBANK στα 0,8240 ευρώ ανά μετοχή παρά τις γνωστές ανακεφαλαιοποιήσεις των δις ευρώ.

Από την άλλη μεριά…συνέχισε… την 18 και 19 Σεπτεμβρίου  στο Ξενοδοχείο ”THE MAY FAIR” του Λονδίνου, οι Ελληνικές Τράπεζες παρουσίασαν σε Διεθνείς Επενδυτές, κερδοφορία, όταν σήμερα 21/09/2019  ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 876,17 μονάδες με άνοδο μόλις +0,26% και οι Τράπεζες να σημειώνουν απώλειες  -2,59% η Τράπεζα Πειραιώς  (3,0140 τιμή μετοχής),  -2,59% η Τράπεζα Eurobank (0,8720 τιμή μετοχής), και  -0,06%  Alpha Bank  (1,7180 τιμή ,μετοχής).

Με τα στοιχεία που προσκομίζουμε, τονίζει ο κύριος Τσίπας, αδιαμφισβήτητα η κερδοφορία που παρουσιάζουν οι Ελληνικές Τράπεζες, οφείλεται σε τόκους που προήλθαν από τη μη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Φεβρουαρίου 1998. Σαφέστατα οι Ελληνικές Τράπεζες, είναι οι μοναδικές στον κόσμο που ισχυρίζονται, ότι το έτος αποτελείται από 360 ημέρες και όχι από 365 όπως ρητά αναφέρεται στην Κοινοτική Οδηγία.

Τα παρακάτω δύο πρώτα Σχετικά, όπως κατατέθηκαν επισυναπτόμενα στον κ. Μητσοτάκη, όπου αναλύουν τις πραγματικές τιμές των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close
Close