ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτεγαστικά

Δανειολήπτες τέως ΟΕΚ: Κατατέθηκε τροπολογία για επιδότηση στεγαστικών δανείων μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για επιδότηση των δανείων που δόθηκαν με επιδότηση επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ

 

 


 

Ειδικότερα καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, κ.λπ.

  • Πρόκειται για δάνεια που χορηγήθηκαν έως το 2014 σε περίπου 120.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 45.000 περίπου εξακολουθούν να οφείλουν, και τα οποία προορίζονταν για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, την αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας, την επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και την επισκευή υπάρχουσας κατοικίας. Ο τ. ΟΕΚ υλοποιούσε στεγαστικά προγράμματα εξ ιδίων κεφαλαίων, είτε με τη μορφή ανέγερσης και παραχώρησης εργατικών κατοικιών σε οικισμούς με ανάληψη της υποχρέωσης αποπληρωμής τους από τους δικαιούχους οικιστές είτε με τη μορφή χορήγησης δανείων για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης των δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ.

  • Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4144/2013), να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 και 37 του ν. 2224/1994.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται:

  1. τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση (όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων)
  2. τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Από την υλοποίηση αναμένεται να ωφεληθούν δανειολήπτες που εξακολουθούν να οφείλουν και οι οποίοι, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close
Close