ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί η βιομηχανία ΤΙΤΑΝ φεύγει από την Ελλάδα

Το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και οπωσδήποτε την ανησυχία της κυβέρνησης προκαλεί η απόφαση της εμβληματικής βιομηχανίας ΤΙΤΑΝ να μεταφέρει την καταστατική έδρα της στις Βρυξέλλες.

Όλοι αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει, εάν υπάρχει πρόβλημα με την χώρα και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην εθνική οικονομία αυτή η επιλογή, που βεβαίως δεν είναι ούτε πρωτοφανής, ούτε και η τελευταία από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα.

Συνάντηση με τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ έσπευσε να έχει σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, ζητώντας άμεσες και αναλυτικές εξηγήσεις για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος ενημέρωσε τον κ. Δραγασάκη για την επικείμενη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Euronext Παρισίων, καθώς και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημάνθηκε, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας και της αναβάθμισης της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα παραμένει σταθερή, τόσο σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όσο και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η TITAN Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων
Η TITAN Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων

Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάκαμψης, και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, που θα έχει θετικές επιδράσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Χαρακτηριστική του κλίματος που διαμορφώνεται είναι και η δήλωση που έκανε ο Φίλιππος Σαχινίδης, Τομεάρχης Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη πολύ δυσάρεστη για την εθνική οικονομία.

Ειδικότερα ο κ. Σαχινίδης δήλωσε:

«Την ώρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οικονομικές της πολιτικές και το κλίμα αβεβαιότητας που αυτές τροφοδοτούν, εξωθούν ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν εκτός Ελλάδας φορολογική και διοικητική έδρα».

Τι αναφέρει αναλυτικά η εταιρεία

Με ανακοίνωσή του προς το χρηματιστήριο, ο ιστορικός όμιλος ανακοίνωσε ότι η νεοσυσταθείσα, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, ανώνυμη εταιρεία, TITAN Cement International, ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών τις οποίες έχει εκδώσει η “Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ” ( “ΤΙΤΑΝ”), έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International. Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί μια μετοχή της “Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ” έναντι μίας μετοχής της “Titan Cement International S.A.”

Η TITAN Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χ.Α., σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής δεν είναι η απόκτηση του ελέγχου της ΤΙΤΑΝ, αλλά η διευκόλυνση της εισαγωγής της ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών της (ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται “Όμιλος ΤΙΤΑΝ”) στο Euronext Βρυξελλών μέσω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της TITAN Cement International στην αγορά κινητών αξιών του Euronext Βρυξελλών. 

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, η TITAN Cement International επιδιώκεται να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με μετοχική δομή στην οποία όλοι οι μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ θα καταστούν μέτοχοι της TITAN Cement International.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος δεν αποχωρεί από την Ελλάδα, ούτε πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με τις παραγωγικές του μονάδες στην Ελλάδα.

Η παραγωγή του ομίλου θα παραμείνει αμετάβλητη, ούτε θα επηρεαστούν οι εργαζόμενοι, αντίθετα θα προκύψουν οφέλη λόγω της καλύτερης διαχείρισης του country risk αλλά και της εξασφάλισης φθηνότερης χρηματοδότησης.

Αναλυτικά, όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου, οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι να:

– αντικατοπτριστεί και να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,

-εισαχθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του και

– διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής δεν σηματοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Αντιθέτως, αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη ορόσημο στη δυναμική πορεία ανάπτυξης του Ομίλου, αντικατοπτρίζοντας πλήρως το διεθνές αποτύπωμα και τις προοπτικές του.

Η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των επενδύσεων στις δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του στη χώρα, της συνεχούς συνεισφοράς του στην τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης της ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η TITAN Cement International πιστεύει ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιούμενος σε ένα διεθνές περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, σε έναν κλάδο εντάσεως κεφαλαίου όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη, χρειάζεται να προβεί σε ενέργειες που θα διευκόλυναν την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση υπό όρους ανάλογους με αυτούς που προσφέρονται στους ανταγωνιστές του. 

Η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής σκοπό έχει να διευκολύνει τη συνέχιση της εξωστρεφούς πορείας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενισχύοντας το διεθνή χαρακτήρα του και επιτρέποντάς του να χρηματοδοτήσει την στρατηγική ανάπτυξή του με περισσότερο ανταγωνιστικούς όρους.

Η καταστατική έδρα της TITAN Cement International είναι στο Βέλγιο, μία χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την Κύπρο, χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία.

Κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών, η TITAN Cement International θα υιοθετήσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του Βελγίου βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Κλειδί η πρόσβαση σε κεφάλαια, με ανταγωνιστικούς όρους

Η κίνηση έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία ο Όμιλος έχει ωριμάσει αρκετά στο διεθνές τοπίο ώστε να ανταγωνίζεται ανοικτά πλέον μεγάλες πολυεθνικές του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ο Τιτάνας δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, σε 5 ηπείρους και έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών.

Έχοντας δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά και τη “νευραλγική” περιοχή της ευρύτερης λεκάνης της νοτιοανατολικής Μεσογείου (ΝΑ Ευρώπη/Βαλκάνια – Μέση Ανατολή – Β Αφρική) στην οποία καταγράφεται σημαντική οικοδομική ανάπτυξη, ο Όμιλος έχει αναπτυχθεί πλέον σε έναν καθετοποιημένο διεθνή παίκτη που στέκεται απέναντι σε κολοσσούς όπως π.χ. η Lafarge-Holcim.

Με αυτά τα δεδομένα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους αποκτά καθοριστική σημασία τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και στο μέλλον, όσο και για τη διαρκή εξασφάλιση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος.

Συνεπώς, το πρώτο που επιτυγχάνεται είναι η πρόσβαση σε ένα αρκετά μεγαλύτερο εύρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών από διάφορες χώρες, πράγμα που δίνει στον Τιτάνα περισσότερες διαπραγματευτικές επιλογές.

Παράλληλα, ο Όμιλος διευκολύνει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στον τίτλο του, καθώς αυτός πλέον θα είναι διαθέσιμος στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της εμπορευσιμότητας.

Τα οφέλη από την πρωτοβουλία αυτή αναμένονται να είναι πολλαπλά, με τη διοίκηση να καλείται να τα αξιοποιήσει στο έπακρο, αφού έχει συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία μέσα από δύσκολες πολλές φορές συγκυρίες.

«Δεν αλλάζει κάτι για την Ελλάδα»

Η δέσμευση του Ομίλου TITAN στην Ελλάδα παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Η σημαντική παρουσία και δραστηριότητά του στην Ελλάδα θα διατηρηθεί χωρίς αλλαγή. Σήμερα ο Τιτάνας λειτουργεί 3 εργοστάσια τσιμέντου και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου, ενώ έχει ισχυρή παρουσία και στην παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων.

Όπως γίνεται γνωστό, ο Τιτάνας θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση σε θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητά του και μεγιστοποιώντας τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θα συνεχίσει να ηγείται του Ομίλου TITAN, καθοδηγώντας και επιβλέποντας τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τη στρατηγική ανάπτυξής του.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International S.A, ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ανέφερε:

«Η δημόσια πρόταση της TITAN Cement International S.A. έχει κατ’ αρχήν τη στήριξη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, καθότι αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξής μας. 
Διατηρούμε στις άμεσες προτεραιότητές μας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής θέσης του Ομίλου, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η προτεινόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του Ομίλου.

Μια στρατηγική κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική ανάπτυξή του».

Απογοητευμένος από την εξέλιξη και η Φ. Σαχινίδης

Δήλωση για την μετανάστευση της ΤΙΤΑΝ έκανε ο Φίλιππος Σαχινίδης, Τομεάρχης Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη πολύ δυσάρεστη για την εθνική οικονομία.

Ειδικότερα ο κ. Σαχινίδης δήλωσε:

«Την ώρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οικονομικές της πολιτικές και το κλίμα αβεβαιότητας που αυτές τροφοδοτούν, εξωθούν ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν εκτός Ελλάδας φορολογική και διοικητική έδρα.

Η αποχώρηση της Τιτάν συνιστά δυσάρεστη εξέλιξη για την οικονομία.

Το στίγμα του να έχεις έδρα στην Ελλάδα, παρά τα όσα ισχυρίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για μαζική έλευση επενδύσεων στην Ελλάδα, συνεπάγεται υψηλότερο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερα φορολογικά βάρη χωρίς ποιοτικές ανταποδοτικές υπηρεσίες από το δημόσιο.

Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτικές που θα οδηγούν τις επιχειρήσεις να επιλέγουν ως έδρα τους την Ελλάδα. Αλλά αυτές τις πολιτικές τις αντιμάχεται και τις υπονομεύει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Σχετικά Άρθρα

Back to top button