ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη του Προέδρου του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. Ανδρέα Ρεντζούλα

Κυριακή 26-8-2018 στο news.com.gr

Στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Ρεντζούλας αναφέρθηκε πολύ συνοπτικά για τον ρόλο Κράτους και πολίτη, Δημόσιο τομέα, Φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, για την Υγεία, την Πρόνοια την Παιδεία και τον Πολιτισμό, ολοκληρώνοντας με Κοινωνική δικαιοσύνη και Τουρισμό λέγοντας ότι…

Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ Ανδρέας Ρεντζούλας[/caption]Είναι απόλυτη ανάγκη να βρούμε έναν καινούργιο τρόπο που θα μπορούμε να αναπτύξουμε τη δυναμικότητα που διαθέτουμε για την Πατρίδα μας, μια δυναμικότητα που για κάποιους εξακολουθεί και παραμένει ακόμα άγνωστη.
Με σκοπό να καταφέρουμε και να προσφέρουμε το μέγιστο για την Πατρίδα μας, το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ενεργεί ώστε, η εξέλιξη, να μην αποτελεί τη συνέχιση μιας συνειδητής διαμαρτυρίας, αλλά μιας ολοκληρωμένη Πολιτικής πρότασης.
Ο λαός έχει αναφέρετο το δικαίωμα να διαμορφώνει το μέλλον του.

Το Κράτος, όπως αυτό εκφράζεται και λειτουργεί, επηρεάζει τη ζωή των πολιτών του και οφείλει να έχει συγκεκριμένο ρόλο στο να διασφαλίζει τα Σύνορα της Χώρας, να παρέχει Πρόνοια, και να παράγει αγαθά τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.
Απαραίτητα η Κρατική Λειτουργία πρέπει να παραμείνει στον κλασικό ορισμό της ύπαρξης του Κράτους και να διευκολύνει την ουσιαστική προσέγγιση του Πολίτη στις δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάρχουν για να υπηρετούν τον πολίτη και μόνο.
Εάν η λειτουργία του Δημόσιου Τομέα είναι ικανοποιητική, αυτό άμεσα θα ενισχύσει τη λειτουργία του Ιδιωτικού Τομέα, όπου οι Επιχειρήσεις στο χώρο θα έχουν σημαντική υποστήριξη στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Σήμερα με την πολυνομία και την έλλειψη πόρων ο δημόσιος τομέας αποτελεί εμπόδιο και φρενάρει την αναπτυξιακή διαδικασία.

Το Φορολογικό σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί και να μειωθούν οι φόροι με την οποιαδήποτε μορφή αυτοί επιβάλλονται, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πλέον όχι μόνο στα εισοδήματα αλλά και στη περιουσιακή κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Η πρακτική της αύξησης των φόρων, χωρίς σχεδιασμό, με κριτήριο ταμιακό και μόνο, έχει οδηγήσει στην ποσοστιαία υπεροχή των έμμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους.
Αυτή η σχέση είναι μια άδικη μορφή του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος και με κάθε αύξηση μειώνεται ακόμα περισσότερο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οδηγώντας την αγορά σε επιταχυνόμενη συρρίκνωση.

Το Ασφαλιστικό σύστημα κατέχει ίσως το σοβαρότερο μέρος της Κοινωνικής ζωής των πολιτών, καθώς ο ρόλος του είναι να παρέχει ασφαλιστική υποστήριξη σε όλους τους Έλληνες, κυρίως σε θέματα υγείας και συντάξεων, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που θέτουν οι εκάστοτε νόμοι, αλλά σήμερα το σοβαρότερο όλων είναι η αδιαφορία των Κυβερνώντων για τη διαβίωση των πολιτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι από τις μικρές συντάξεις των ηλικιωμένων υποστηρίζετε η ζωή και άλλων προσώπων, όπως άνεργα παιδιά ή συγγενείς.

Στο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. θέτουμε ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου Ασφαλιστικού Συστήματος με κοινωνικό πρόσωπο και το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί ως ανάχωμα κατά της εξαθλίωσης. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σύστημα παροχής συντάξεων χωρίς να υπάρξει τριμερής χρηματοδότηση, “Εργοδότης – Εργαζόμενος – Κράτος”. Το μοντέλο αυτό της τριμερούς χρηματοδότησης είναι το υγιέστερο και μπορεί να διασφαλίσει την μακροβιότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Ο κ. Ρεντζούλας συνέχισε τονίζοντας ιδιαίτερα τον τομέα της υγείας, λέγοντας ότι,

Ο τομέας της Υγείας είναι ο σπουδαιότερο όλων, αφού εξ’ ορισμού η καλή υγεία των πολιτών είναι προϋπόθεση, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να είναι διαθέσιμοι για επίτευξη στόχων σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Χρειάζεται απαραίτητα αναδιάρθρωση ώστε να έχουμε ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με δικαίωμα πρόσβασης για όλους τους Έλληνες πολίτες, διότι στην υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις, παρά μόνο ορθολογική διαχείριση κόστους και διαθέσιμων πόρων.

Απαραίτητο και αναγκαίο είναι επίσης η άριστη λειτουργία δομών της Πρόνοιας ώστε οι Έλληνες πολίτες να έχουν εύκολη προσέγγιση σε υπηρεσίες, διότι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση της κρίσης είναι υποχρέωση ενός σύγχρονου κράτους και ταυτόχρονα στοιχείο πολιτισμού για την Πατρίδα μας.
Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια που απασχολεί σήμερα τον τόπο μας είναι η Παιδεία.

Η Παιδεία που δημιουργεί το μέλλον της Πατρίδας μας, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προσφέρει ένα εκπαιδευτικό επίπεδο που να επενδύσει στην εκπαίδευση των παιδιών μας αποφεύγοντας τις διαρκεί αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος. Ένας επανασχεδιασμός των προγραμμάτων τα οποία θα ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και θα επεκτείνονται μέχρι και τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι απαραίτητο, ταυτοχρόνως όμως, Πρόνοια και μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, και οι πυλώνες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης να έχουν μακροχρόνια διάρκεια.

Για την Κοινωνική Δικαιοσύνη ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. υποστήριξε ότι σ’ αυτήν στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και είναι αρμόδια, ως Ανεξάρτητη αρχή, να ελέγχει την εξουσία από αυθαιρεσίες και να διευθετεί διαφορές μεταξύ των πολιτών. Απαραίτητο είναι βέβαια και η άμεση μηχανογράφηση των δικαστηρίων ώστε να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος για να αποδοθεί δικαιοσύνη αποτρέποντας ταυτόχρονα την παρέμβαση οποιουδήποτε εξωτερικού παράγοντα.

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. αναφερθήκαμε στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, ο οποίος είπε ότι,

Ο πολιτισμός είναι στοιχείο της ζωής μας, και οι Πρόγονοι μας, άφησαν παρακαταθήκη που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς περιλαμβάνει πτυχές που ολοκληρώνουν και εξυψώνουν τον άνθρωπο. Η ιστορία μας δίνει νόημα και χρώμα στη ζωή μας και η αξιοποίηση των Ελληνικών Μουσείων και η προβολή τους τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας είναι απαραίτητη.
Ο πολιτισμός αποτελεί για την Πατρίδα μας πηγή εσόδων που μπορούν να προέλθουν σε συνδυασμό με τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση.

Ο Τουρισμός αποτελεί για μας τη βαριά βιομηχανία και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει μαζί με την Ναυτιλία και τον πρωτογενή τομέα και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη λύση για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Εκείνο που θα πρέπει όχι απλά να γίνει κατανοητό, αλλά να υπάρξει Εθνικός σχεδιασμός της Τουριστικής πολιτικής, με την συμμετοχή όλων των ιδιωτικών φορέων και ενώσεων είναι η επίτευξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής στον Τουρισμό. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και διεθνής.

Η δεύτερη συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μετά την ΔΕΘ με θέματα που θα αφορούν το Μεταναστευτικό, την εργασία, τον επιχειρηματικό κόσμο, την Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον, την Άμυνα και το εκλογικό σύστημα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close
Close