ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαιτείται στα ΚΕΠ για την αντικατάσταση αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά

Τα ΚΕΠ μπορούν να αντικαταστήσουν τα έντυπα αδειών οδήγησης,που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική, στις 23 και 24 Ιουλίου χωρίς την προσκόμιση τριών δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να προσκομιστούν για την αντικατάσταση είναι τα ακόλουθα:

• Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων.

• Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

• Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Οι πυρόπληκτοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να προσκομίσουν «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα» με ημερομηνία υποβολής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Τα ΚΕΠ ενημερώθηκαν για τον τρόπο αντικατάστασης των εντύπων αδειών οδήγησης των πυρόπληκτων από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο απέστειλε σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών οδήγησης μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close
Close