ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Οι άνεργοι δεν μετακομίζουν για να βρουν δουλειά

Το 68% των άνεργων νέων στην Κύπρο δεν είναι έτοιμο να μετακομίσει για να βρει εργασία, σύμφωνα με Eurostat

Το 50% των ανέργων ηλικίας 20-34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι απρόθυμοι να αλλάξουν τόπο διαμονής για να βρουν εργασία, το 21% είναι έτοιμο να μετακομίσει για να βρει εργασία αλλά μόνο μέσα στην ίδια χώρα, το 12% δηλώνει ότι θα μπορούσε να μετεγκατασταθεί και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ το 17% θα ήταν ακόμα έτοιμο να μετακομίσει για εργασία εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat.

Στην Κύπρο, 16% των ανέργων είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν στο εσωτερικό της χώρας για να βρουν δουλειά, το 13% δήλωσε ότι θα μπορούσε να μετακινηθεί εκτός της χώρας αλλά εντός ΕΕ και το 2% θα μπορούσε να μετακινηθεί ακόμα και εκτός ΕΕ. Από το απασχολούμενο μέρος του πληθυσμού ηλικίας 20-34 ετών στην Κύπρο το 2016, το 87% δεν μετακινήθηκε καθόλου για να βρει δουλειά, το 2% βρήκε δουλειά μετακομίζοντας στο εσωτερικό της χώρας και το 5% μετακομίζοντας από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στην ΕΕ πάνω από τα δύο τρίτα των ανέργων ηλικίας 20-34 ετών δεν είναι έτοιμοι να μετακομίσουν για να βρουν εργασία στη Μάλτα (73%), στην Ολλανδία (69%) και στην Κύπρο (68%). Σε δεκαεπτά κράτη μέλη της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς νέους άνεργους δεν είναι έτοιμοι να εγκατασταθούν για να βρουν εργασία.

Τα υψηλότερα ποσοστά των νέων ανέργων στην ΕΕ που είναι έτοιμα να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους μέσα στην ίδια χώρα είναι στη Ρουμανία και τη Γερμανία (από 37%), τη Τσεχική Δημοκρατία και την Ιρλανδία (από 35%). Τα υψηλότερα μερίδια αυτών που είναι έτοιμοι να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ καταγράφονται στην Εσθονία και την Κροατία (από 26%) και στη Σλοβενία ​​(25%).

Το ποσοστό των νέων ανέργων που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν εκτός της ΕΕ είναι το υψηλότερο στη Σουηδία (34%), που ακολουθείται από την Ισπανία και τη Φινλανδία (από 28%) και τη Γαλλία (27%). Στα περισσότερα κράτη μέλη, το μερίδιο εκείνων που είναι έτοιμοι να μετακομίσουν στο εσωτερικό της χώρας είναι μεγαλύτερο από το μερίδιο εκείνων που είναι έτοιμοι να μετακομίσουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Ωστόσο, σε οκτώ κράτη μέλη προτιμάται η κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Αυτό είναι πιο εμφανές στη Βουλγαρία, όπου το μερίδιο εκείνων που είναι έτοιμοι να μετακομίσουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είναι διπλάσιο από εκείνο των έτοιμων προς μετακίνηση εντός της Βουλγαρίας (12% έτοιμοι να μετακινηθούν στη Βουλγαρία και 23% έτοιμοι να μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος). Η Σλοβακία ξεχωρίζει επίσης με το 14% να είναι έτοιμο να μετακομίσει μέσα στη Σλοβακία και το 23% σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Σε δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ, 90% ή περισσότερο απασχολούμενοι νέοι ηλικίας 20-34 ετών δεν μετακινήθηκαν καθόλου για να βρουν εργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιταλία (98%) και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία (60%). Το 12% των απασχολουμένων νέων στο Λουξεμβούργο, 9% στη Μάλτα και 7% στην Ιρλανδία, μετακόμισαν εκεί από άλλη χώρα για την τρέχουσα εργασία τους. Τα υψηλότερα μερίδια αυτών που μετακόμισαν στο εσωτερικό της χώρας για αναζήτηση εργασίας είναι στην Ιρλανδία (26%), τη Γαλλία (16%), τη Φινλανδία (14%) και τη Σουηδία (13%).

Το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Οι νέοι άνεργοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι πιο έτοιμοι να μετακινηθούν για εργασία (23% έτοιμοι να μετακινηθούν στην ίδια χώρα και 16% έτοιμοι να βγουν από την ΕΕ) από ό, τι οι νέοι άνεργοι με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (20% και 11% αντίστοιχα) ή νέοι άνεργοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (21% και 10%).

Επιπλέον η πλειονότητα των απασχολουμένων ηλικίας 20-34 ετών στην ΕΕ δεν χρειάστηκε να μετακομίσει για να βρει την τρέχουσα εργασία της (90%). Το ποσοστό εκείνων που πράγματι μετακόμισαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ήταν μόλις το 1% των νεαρών εργαζομένων, ενώ το 8% μετακόμισε στο εσωτερικό της ίδιας χώρας. Η κινητικότητα των εργαζομένων μέσα στην ίδια χώρα αυξάνεται μεταξύ των νέων που απασχολούνται με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (13% έχουν μετακινηθεί), σε σύγκριση με άτομα με μεσαία εκπαίδευση (6%) και άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (4%).

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές διαφορές δεν είναι τόσο σημαντικές για τους νέους που μετακινούνται εντός της ΕΕ: ​​το 2% των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και το 2% των ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση άλλαξε κράτος μέλος για λόγους εργασίας σε σύγκριση με το 1% των νέων με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης.

Τίτλος άρθρου:

Κύπρος: Οι άνεργοι δεν μετακομίζουν για να βρουν δουλειά

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close
Close