ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Υποδομές πρόσβασης των ΑμEΑ στις παραλίες του νησιού

Πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμΕΑ στις παραλίες της Ρόδου, θα υποβάλει ο Δήμος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης που έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, η πρόταση θα υποβληθεί στην πρόσκληση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» στον άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχουν ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προοδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμΕΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου», προκειμένου να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση με την οποία αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στις παραλίες και η είσοδος-έξοδος στη θάλασσα των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμΕΑ.

Οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στις παραλίες του Δήμου είναι:
1. Η αύξηση της επισκεψιμότητας των παραλιών που καθιστά τον Δήμο υπεύθυνο να λάβει μέτρα για την προσβασιμότητα με οφέλη για τον Δήμο και τους χρήστες.
2. Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι πολίτες που ανήκουν στα ΑμΕΑ.

Στόχο του Δήμου αποτελεί η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ σε οργανωμένες παραλίες, καθώς επίσης και ο προσανατολισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προσβασιμότητας στις ακτές. Εκτός από αυτό, όμως, ο Δήμος οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ για την παραχώρηση των παραλιών στους ΟΤΑ.
Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις εξής πολυσύχναστες και οργανωμένες παραλίες του Δήμου: Το Έλλη, στο Φαληράκι, τ’ Αφάντου και τη Λίνδο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω:
Σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης, σύστημα πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, βοηθητικός εξοπλισμός όπως κινητές τουαλέτες, αποδυτήρια για ΑμΕΑ, ειδικό κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα και πληροφοριακές πινακίδες.
Ο προϋπολογισμός του εξοπλισμού αυτού ανέρχεται στα 240 χιλιάδες ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button